Αμοιβαία Κεφάλαια και ETFs – ΜΕΡΟΣ Α: ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

ETFs - Επένδυση και έξτρα εισόδημα από τα πιο δημοφιλή χρηματιστηριακά προιόντα.

1

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Αν είστε εντελώς αρχάριοι σχετικά με τις επενδύσεις και δεν θέλετε να ασχοληθείετε σε βάθος με αυτές, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλετε να βλέπετε το κεφάλαιο σας να κάθετε “ανενεργό” στην τράπεζα, τότε τα Αμοιβαία Κεφάλαια ή ίσως και τα ETFs είναι περισσότερο κατάλληλα για εσάς.

Στην πιο δημοφιλή επένδυση παγκοσμίως έχουν αναδειχθεί τα αμοιβαία κεφάλαια, καθώς οι συνθήκες μηδενικών επιτοκίων στρέφουν αναγκαστικά τους καταθέτες στον δρόμο των επενδύσεων.
Πάνω από 20 τρισ. δολάρια είναι αυτή τη στιγμή επενδεδυμένα σε αμοιβαία κεφάλαια και η στροφή στα Α/Κ παρουσιάζει αυξητική τάση και στην Ελλάδα.

παθητικο εισοδημα, αποταμιευση, επενδυση

Τι είναι τα Αμοιβαία Κεφάλαια;

Φανταστείτε το αμοιβαίο κεφάλαιο σαν έναν “κουμπαρά” στον οποίο τοποθετούν χρήματα πολλοί και διαφορετικοί επενδυτές.
Στην συνολική περιουσία που συγεντρώνεται από τα κεφάλαια όλων, συμμετέχουν «αμοιβαία» όλοι οι επενδυτές που συνεισέφεραν σε αυτήν και ο καθένας τους αποκτά έναν αριθμό μεριδίων συμμετοχής, ανάλογα με το ύψος του ποσού που έχει τοποθετήσει.

Την κοινή αυτή περιουσία αναλαμβάνει να διαχειρίζεται για λογαριασμό των μεριδιούχων μία εξειδικευμένη εταιρία, η Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, επενδύοντας τα χρήματα του “κουμπαρά” σε μία σειρά επιλεγμένων χρεογράφων (μετοχές, ομόλογα , άλλα αμοιβαία κεφάλαια κ.α.), ανάλογα με τον επενδυτικό σκοπό που θέτει το κάθε αμοιβαίο κεφαλαίο.

Στόχος των Διαχειριστών των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η επίτευξη κέρδους σε βάθος χρόνου, η οποία μεταφράζεται σε αύξηση της τιμής των μεριδίων που κατέχει ο κάθε επενδυτής και επομένως σε αύξηση της περιουσία που του αναλογεί.

Έτσι γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ακόμα και οι επενδυτές οι οποίοι δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρία ή επαρκές κεφάλαιο για τη διαμόρφωση ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, μπορούν να επενδύσουν έμμεσα σε χαρτοφυλάκια αποτελούμενα από μετοχές ή από μετοχές και άλλους τίτλους σταθερής απόδοσης κ.α., αγοράζοντας μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ποια είναι τα οφέλη για τον επενδυτή σε αμοιβαία κεφάλαια;

Επαγγελματική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Τα αμοιβαία κεφάλαια τα διαχειρίζονται οι Εταιρείες Διαχείρισης οι οποίες διαθέτουν στελέχη με το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο, είναι άρτια εξοπλισμένες με σύγχρονο τεχνολογικό υλικό και αναλυτές προβαίνοντας στην παρακολούθηση των εξελίξεων και στη αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών που προκύπτουν την κατάλληλη στιγμή.

Διασπορά κινδύνου μέσω της διαφοροποίησης
Τα αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και αξιόγραφων επιτυγχάνοντας διασπορά των κεφαλαίων και μείωση του επενδυτικού κινδύνου.

Διαφορετικές επιλογές και ευκαιρίες κερδών
Η μεγάλη γκάμα αμοιβαίων κεφαλαίων που υπάρχει στην ελληνική αγορά όσο και διεθνώς, παρέχει την δυνατότητα στον υποψήφιο επενδυτή να ικανοποιήσει κάθε επιλογή του σε σχέση με τους επενδυτικούς του σκοπούς που επιθυμεί να καλύπτουν τα αμοιβαία κεφάλαια που επιλέγει.

Ευκολία στην επένδυση
Τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν μια ευέλικτη μορφή επένδυσης καθώς η παρακολούθηση της εξέλιξης των χρημάτων που έχουν επενδυθεί σε αυτά είναι μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία.

Προστασία των επενδυτών
Υπάρχει θεσμική κατοχύρωση, καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια διέπονται από ένα πλήρες εποπτικό πλαίσιο που προστατεύει το επενδυτικό κοινό.

Ευελιξία
Προσφέρουν επενδυτική ευελιξία, δεδομένου ότι ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να προβαίνει καθημερινά σε αγορά και πώληση μεριδίων, καθώς και σε μεταφορά από ένα αμοιβαίο κεφάλαιο σε ένα άλλο.
Έτσι οι επενδυτές δεν εγκλωβίζονται και μπορούν να μεταβούν σε άλλου τύπου τοποθέτηση εύκολα και απλά.
 
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα από την επιλογή επένδυσης σε Αμοιβαία Κεφάλαια. Τίποτα δε φαίνεται να είναι 100% ρόδινο.
 
Τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση
Τα αμοιβαία κεφάλαια – όπως και οποιαδήποτε μορφή επένδυσης – δεν έχουν εγγυημένη απόδοση. Δηλαδή οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Αν κάποιος σας υπόσχεται 100% εγγυημένες αποδόσεις, καλύτερα να το σκεφτείτε και μια δεύτερη φορά πρίν του εμπιστευτείτε τα χρήματα σας .
 
Κόστος διαχείρισης
Τα αμοιβαία κεφάλαια γενικώς μπορεί να είναι δαπανηρά αφου το κόστος διαχείρισης που μπορεί να περιλαμβάνει προμήθειες ανά συναλλαγή και έξοδα διαχειρίσεως κυμαίνεται από 0,5% έως 1,5%.

Είδη Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Θα μπορούσαμε να κατατατάξουμε τα αμοιβαία κεφάλαια σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με την σύσταση του χαρτοφυλακίου τους.
 
Διαχείρισης διαθεσίμων
Τα Αμοιβαία Κεφάλαια αυτού του τύπου αποτελούν την πιο ασφαλή τοποθέτηση από όλες τις κατηγορίες Α/Κ. και απευθύνονται σε επενδυτές που επιζητούν ασφάλεια κεφαλαίου και μια ελαφρώς καλύτερη απόδοση σε σχέση με έναν απλό αποταμιευτικό ή χρεωστικό λογαριασμό.
 
Επενδύουν σε ποσοστό άνω του 65% του ενεργητικού τους σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς και δευτερευόντως επενδύουν σε κρατικά ομόλογα ενώ δεν επιτρέπονται τοποθετήσεις σε μετοχές.
Ο επενδυτικός κίνδυνος σε αυτή τη μορφή σύνθεσης χαρτοφυλακίου μπορεί να θεωρηθεί ελάχιστος.
 

Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια
Τα Μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν τουλάχιστον το 65% του ενεργητικού τους σε μετοχές και το υπόλοιπο ποσοστό σε επενδύσεις διαφορετικού τύπου, όπως ομόλογα ή προϊόντα της χρηματαγοράς.

Ορισμένα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν μόνο σε εταιρείες μιας συγκεκριμένης χώρας ή κλάδου, ενώ άλλα μπορεί να επενδύουν ευρύτερα σε οποιαδήποτε χώρα ή κλάδο.

Όσον αφορά τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία αναπαράγουν τη σύνθεση χρηματιστηριακού δείκτη (Index Funds), πρέπει να επενδύουν ποσοστό τουλάχιστον 95% του ενεργητικού τους σε μετοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο χρηματιστηριακό δείκτη.

Σε αυτή την κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων, αναλαμβάνεται μεγάλος επενδυτικός κίνδυνος ανεξάρτητα από την ικανότητα των διαχειριστών διότι συνδέονται άμεσα με την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς.

Ωστόσο, τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία επενδύουν σε μετοχικούς τίτλους, παρέχουν ίσως τις πιο σημαντικές ευκαιρίες για υπερβάλλουσες αποδόσεις από οποιοδήποτε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο.

Τέλος, τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια, αν και βραχυπρόθεσμα, παρουσιάζουν διακυμάνσεις, μακροπρόθεσμα τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια της κατηγορίας αυτής προηγούνται σε απόδοση των άλλων κατηγοριών.

Διακρίνονται από τον υψηλό κίνδυνο, ενώ ο επενδυτικός τους ορίζοντας είναι μέσο μέχρι και μακροπρόθεσμο, τουλάχιστον δύο χρόνια μέχρι τα πέντε χρόνια.

Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια
Τα Ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια ή κεφάλαια σταθερού εισοδήματος επενδύουν τουλάχιστον το 65% του ενεργητικού τους σε τίτλους σταθερού εισοδήματος και κυρίως σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα ενώ είναι δυνατή η επένδυση σε ποσοστό μέχρι 10% σε μετοχές.

Θεωρούνται χαρτοφυλάκια με μικρό επενδυτικό κίνδυνο καθώς σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα παρέχουν ικανοποιητική απόδοση σε επενδυτές που αποστρέφονται τον υψηλό κίνδυνο.

Το γεγονός ότι τα Ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια που κάνουν χρήση της ευχέρειας να επενδύουν ως 10 % του ενεργητικού τους σε μετοχές, μπορούν να προσφέρουν αυξημένες αποδόσεις, αλλά και το αντίθετο ανάλογα με την πορεία των χρηματιστηριακών αγορών.

Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
Τα Μικτά αμοιβαία κεφάλαια συνδυάζουν επένδυση σε τουλάχιστον 10% του ενεργητικού τους σε μετοχές και τουλάχιστον 10% σε ομόλογα.

Εκτός από ομόλογα και μετοχές, επενδύουν και σε προθεσμιακές καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς σε ποσοστό για κάθε κατηγορία μικρότερο του 65% του ενεργητικού τους.

Επομένως παρέχεται σημαντικός βαθμός διαφοροποίησης σε αυτού του τύπου τα αμοιβαία κεφάλαια, γεγονός που αντικατοπτρίζει την βασική αρχή ότι η διαφοροποίηση ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο.

Δηλαδή, τα αμοιβαία κεφάλαια μικτού τύπου επενδύουν σε όλες τις αγορές με κυριότερες τα ομόλογα και τους μετοχικούς τίτλους ενώ έχουν κατάλληλη εφαρμογή της διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου η οποία προσδίδει μεσαίο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου.

Συγκρίνοντας τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια με τα Μετοχικά παρουσιάζουν μικρότερες διακυμάνσεις , αλλά μεγαλύτερες από αυτά του εισοδήματος.

Τα μικτά αμοιβαία κεφάλαια είναι μεσαίου επενδυτικού κινδύνου με με μέσο ή μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

Ειδικού τύπου Αμοιβαία Κεφάλαια (Funds of Funds)
Τα αμοιβαία κεφάλαια ειδικού τύπου επενδύουν σε ειδικού τύπου επενδυτικά προϊόντα και τουλάχιστον 10% σε τίτλους σταθερής απόδοσης.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα Funds of Funds αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία επενδύουν τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους σε τουλάχιστον 5 άλλα αμοιβαία κεφάλαια, επιδιώκοντας μεγαλύτερη διασπορά και κατά συνέπεια μικρότερο ρίσκο.

Τα Funds of Funds διαχωρίζονται ανάλογα με το είδος του αμοιβαίου κεφαλαίου που θα επενδύουν, όπως:

 • Σε Ομολογιακά, όπου επενδύουν κυρίως σε ομολογιακά Α/Κ ή και σε μετοχικά κεφάλαια μέχρι σε ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού τους
 • Σε Μικτά, όπου επενδύουν το κατ΄ ελάχιστο ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού τους σε μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια και κατ΄ ελάχιστο ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού τους σε ομολογιακά Α/Κ.
 • Σε Μετοχικά ,τα οποία επενδύουν αποκλειστικά σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια.

Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs)

Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία Αμοιβαίων Κεφαλαίων που ονομάζονται Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Exchange Traded Funds-ETFs).

Πρόκειται για επενδυτικά προιόντα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επενδυτές οι οποίοι δεν κατέχουν βαθιές γνώσεις της αγοράς και δεν έχουν (ή δεν θέλουν) να αφιερώσουν χρόνο στην ανάλυση που απαιτείται ώστε να χτίσουν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μόνοι τους.

Αποτελούν ιδανικά επενδυτικά προϊόντα για όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν Χαρτοφυλάκια Παθητικού Χαρακτήρα (με την έννοια του ότι δεν χρειάζεται να αγοράζουν και να πουλάνε συνεχώς προϊόντα) τα οποία θα έχουν Μακροχρόνιους Επενδυτικούς Ορίζοντες (10, 20 έως και 30 χρόνια).

Τα  ETFs είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο.

Αυτές οι εταιρείς είναι συνήθως μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως η Vanguard, η Blackrock (iShares), η Amundi και άλλα αντίστοιχα γνωστά ονόματα. 
Πρόκειται για εταιρείες-κολοσσούς οι οποίες διαχειρίζονται επενδύσεις τρισεκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό των πελατών τους.

Τα ETF αγοράζονται και πωλούνται κατά τη διάρκεια των ωρών διαπραγμάτευσης του χρηματιστηρίου, μέσω των μελών του, το ίδιο εύκολα, όπως ακριβώς οι μετοχές.

Είναι προϊόν το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον επενδυτή να πραγματοποιήσει διασπορά του κινδύνου της επένδυσής του μέσω της έκθεσης σε διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, ενώ έχει ως κύριο επενδυτικό στόχο την αναπαραγωγή της απόδοσης ενός συγκεκριμένου δείκτη.

Τα ETFs είναι λοιπόν παθητικώς διαχειρίσιμα επενδυτικά κεφάλαια που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήρια όπως συμβαίνει και με τις παραδοσιακές μετοχές.

Τα ETFs συνδυάζουν τα οφέλη και την ευκολία της επένδυσης σε μετοχές με τα πλεονεκτήματα της επένδυσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και της διαφοροποίησης που προσφέρουν τα CFDs Δεικτών.

Κάθε ETF παρακολουθεί ένα δείκτη (Index ETFs) ή μια ομολογία, που σημαίνει ότι ο αντικειμενικός σκοπός ενός ETF είναι η αναπαραγωγή της απόδοσης του δείκτη (Index ETFs) ή της ομολογίας που παρακολουθείται.

Επίσης τα ETFs παρακολουθούν ειδικές μετοχές, ομόλογα, δείκτες εμπορευμάτων ή νομισμάτων -είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε κλαδικό- γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια.

Συνεπώς, πρόκειται για Αμοιβαία κεφάλαια με συμπεριφορά μετοχών. 

Οι ΑΕΔΑΚ επιλέγουν ένα χρηματιστηριακό Δείκτη, εξετάζουν ποιες μετοχές του Δείκτη επηρεάζουν κατά κύριο λόγο την απόδοση του και σε τι ποσοστό. Στη συνέχεια αγοράζουν μετοχές του Δείκτη δημιουργώντας μία ‘μικρογραφία’ του, το ETF. 

Για να το δούμε και στην πράξη, ας πάρουμε ως παράδειγμα το ETF της VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS:

Βλέπουμε πως το συγκεκριμένο ETF της Vanguard ακολουθεί πιστά την απόδοση του δείκτη FTSE All World Index, ο οποίος περιλαμβάνει περισσότερες από 3.900 μετοχές αυτή τη στιγμή.

Αν αγοράσεις το συγκεκριμένο ETF θα πετύχεις διαφοροποίηση της επένδυσης σου ανάμεσα σε 3.900 μετοχές εταιρειών μεσαίας και υψηλής κεφαλαιοποίησης από όλο τον πλανήτη, με την αγορά ενός μόνο χρηματιστηριακού προϊόντος.

Στους επενδυτές δεν πουλούνται μετοχές αλλά τα μερίδια του ETF.

Για να προτιμήσουν οι επενδυτές τα ETFs έναντι των μετοχών ή των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, οι ΑΕΔΑΚ έκαναν τα ETF πιο οικονομικά σε σχέση με το να αγοράζει κάποιος μόνος του τις μετοχές και πιο ασφαλή γιατί είναι ένα πιο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο με μεγαλύτερη διασπορά κινδύνου.

Τα πλεονεκτήματα για ένα επενδυτή που θα επιλέξει τα ETF είναι τα εξής:

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα από την επιλογή επένδυσης σε ETFs. Οπως είπαμε τίποτα δε φαίνεται να είναι 100% ρόδινο.

Όπως και σε κάθε επένδυση που θέλει να πετύχει κάποια απόδοση υπάρχει ο κίνδυνος αγοράς έτσι και με τα ETF είναι εκτεθειμένα στους κινδύνους λόγω των μεταβολών του αξιών του υποκείμενου Δείκτη.

Υπάρχει επίσης η πιθανότητα το ETF να μην αναπαράγει σε απόλυτο βαθμό την απόδοση του Δείκτη. Κάτι που είναι γνωστό ως σφάλμα παρακολούθησης (tracking error).

 

Κατηγορίες ETFs

ETF Δεικτών (Index ETFs)
Πρόκειται για ETFs που παρακολουθούν την πορεία ενός χρηματιστηριακού δείκτη. Υποκατηγορίες είναι τα ETF γεωγραφικών περιοχών (regionally based ETFs) και τα ETF χωρών (country bassed ETFs).

Έτσι έχει την δυαντότητα ο επενδυτής αγοράζοντας ένα μόνο ETF να εκτεθεί σε μία ολόκληρη οικονομία όπως π.χ. η αναπτυσσόμενη οικονομία της Ινδίας ή της Αμερικής.

Αν, για παράδειγμα, αγοράσεις ένα ETF το οποίο ακολουθεί τον δείκτη S&P500 τότε αποκτάς ένα μικρό κομμάτι από τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες της Αμερικής.

Τα ETF δεικτών έχουν μεγάλη διασπορά με αποτέλεσμα η μεταβλητότητα τους να είναι γενικά περιορισμένη σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ETF.

 Τα ETF δεικτών καλύπτουν όλες τις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες αγορές. 

ETF Κλάδων (Sector ETFs)
Τα ETF κλάδων ακολουθούν την πορεία ενός συγκεκριμένου χρηματιστηριακού κλάδου, άρα περιλαμβάνουν μετοχές μόνο από ένα συγκεκριμένο κλάδο και έτσι αποτελούν μία κατηγορία πιο εξειδικευμένη ως προς την επένδυση σε σύγκριση με τα ETF δεικτών.

Ο επενδυτής που θα αγοράσει ETF κλάδων επιθυμεί να αποφύγει τομείς της αγοράς στους οποίους περιμένει μία πτώση ή είναι υπερεκτιμημένοι και θα είχε εκτεθεί σε αυτούς αν αγόραζε ETF δεικτών.

Καλύπτουν όλους τους χρηματιστηριακούς κλάδους όπως ενέργεια, τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες, κοινή ωφέλεια, υγεία, κλπ. όπως επίσης και κλάδους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν κάποιο δείκτη αναφοράς.

ETF Σταθερού Εισοδήματος (Fixed Income ETFs)
Πρόκειται για ETF που επενδύει σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, συνήθως ομόλογα, δηλαδή αναπαράγει την απόδοση ενός ομολογιακού δείκτη.

Το ETF μπορεί να περιέχει ευρύ φάσμα ομολόγων όπως κρατικά ή εταιρικά ομόλογα με διαφορετική διαβάθμιση και διαφορετικές ωριμάνσεις.

Για να δημιουργηθούν τα συγκεκριμένου τύπου ETF, οι διαχειριστές τους αγοράζουν ορισμένα ομόλογα του υποκείμενου ομολογιακού δείκτη.

Χρησιμοποιούνται αρκετά σε περίοδο ύφεσης, καθώς οι επενδυτές αποσύρουν τα χρήματα τους από τις μετοχές και τα τοποθετούν σε πιο ασφαλή αξιόγραφα.

ETF Εμπορευμάτων (Commodities ETFs)
Πρόκειται για ETF που επενδύουν σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του υποκείμενου προιόντος παρακολουθώντας έτσι την τιμή ενός εμπορεύματος.

Τα υποκείμενα προιόντα μπορεί να είναι γεωργικά προϊόντα, φυσικοί πόροι ή πολύτιμα μέταλλα. Αρκετά δημοφιλή είναι τα ETF χρυσού και πετρελαίου ιδιαίτερα στις περιόδους που η τιμή του πολύτιμου μετάλλου ή η τιμή του πετρελαίου αντίστοιχα έχει ανοδική πορεία.

Τα ETF εμπορευμάτων καλύπτουν σχεδόν όλα τα εμπορεύματα και τις ομάδες εμπορευμάτων.

ETF συναλλάγματος (Currency ETFs)
ETF που παρακολουθούν την πορεία των κυριότερων ισοτιμιών. Το ETF συναλλάγματος στοχεύει στην αντιγραφή των κινήσεων σε συνάλλαγμα στις ξένες χρηματιστηριακές αγορές κρατώντας νομίσματα είτε απευθείας ή μέσω σύγχρονων βραχυπρόθεσμων εργαλείων.

Είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους επενδυτές που θέλουν να αποκτήσουν έκθεση σε ξένες χρηματιστηριακές αγορές αλλά δεν θέλουν να το κάνουν μέσω της αγοράς παραγώγων.

Με τη συγκεκριμένη κατηγορία ETF έχει δημιουργηθεί ένας πιο εύκολος και φθηνός τρόπος για τους επενδυτές να εκμεταλλεύονται τις διακυμάνσεις μεταξύ των νομισμάτων.

Μοχλευμένα ETF (Leveraged ETFs)
Πρόκειται για ειδικού τύπου ETF, στόχος του οποίου είναι να πραγματοποιήσει αποδόσεις περισσότερο ευαίσθητες στις διακυμάνσεις της αγοράς/δείκτη σε σχέση με το απλό ETF.
Έχει τη δυναότητα να πετύχει τη διπλάσια ή τριπλάσια απόδοση από τον υποκείμενο δείκτη, χωρίς βέβαια να λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα διαχείρισης.

ETF Μερισματικών Αποδόσεων
Πρόκειται για ETF που ακολουθούν δείκτες οι οποίοι αποτελούνται αποκλειστικά από μετοχές με υψηλές μερισματικές αποδόσεις.

Σύγκριση ETFs με άλλα προιόντα

Σύγκριση ETF με Αμοιβαία Κεφάλαια
Οι ομοιότητες και οι διαφορές ETF και Αμοιβαίων Κεφαλαίων:

 • Τα ETF όπως και τα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι κεφάλαια τα οποία διαχειρίζονται οι Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
  Στην περίπτωση των απλών αμοιβαίων κεφαλαίων οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν ή να πωλήσουν μερίδια μόνο στην τιμή που προσδιορίζεται στο τέλος της κάθε εργάσιμηςημέρας.
  Αντίθετα, στην περίπτωση των μεριδίων ETF οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν ή να πωλήσουν μερίδια, καθ’όλητη διάρκεια της συνεδρίασης, στην τιμή η οποία προσδιορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση στο ταμπλό, εκμεταλλευόμενοι τις συγκυρίες τηςαγοράς ανά πάσαστιγμή.
 • Τα ETF διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά σε αντίθεση με τα ΑΚ.
 • Η πληροφόρηση και η διάχυση της τιμής των ETF είναι συνεχής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ενώ η τιμή των ΑΚ είναι αυτή του κλεισίματος της ημέρας.
 • Τα κόστη διαχείρισης και συναλλαγής των ETF είναι μικρότερα σε σχέση με αυτά των ΑΚ.

Σύγκριση ETF με Μετοχές
Οι ομοιότητες και οι διαφορές ETF και Μετοχών:

 • Τα μερίδια ETF όπως και οι Μετοχές εισάγονται και διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο και η αγορά και πώλησή τους πραγματοποιείται μέσω των χρηματιστηριακών εταιριών.
 • Η αγορά μετοχών μιας συγκεκριμένης εταιρίας δίνει τη δυνατότητα στον επενδυτή να συμμετέχει στην απόδοση μόνο της εταιρίας αυτής.
  Στην περίπτωση που ο επενδυτής επιθυμεί να συμμετέχει στην απόδοση περισσότερων εταιριών θα πρέπει να αγοράσει τις μετοχές των εταιριών αυτών, μία προς μία, επιβαρυνόμενος το κόστος συναλλαγών για κάθε μια από αυτές. 

Από την άλλη πλευρά, αγοράζοντας μερίδια ενός ETF που παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο δείκτη ο επενδυτής συμμετέχει στην απόδοση όλων των εταιριών οι οποίες συνθέτουν το δείκτη με συγκριτικά μικρότερο κόστος, αυτό της μίας συναλλαγής.

Σε αντίθεση με τα Αμοιβαία Κεφάλαια, μπορείς να αγοράσεις και να πουλήσεις ETFs στα Χρηματιστήρια.

Αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό για 2 λόγους:

 • Εύκολη Πρόσβαση
  Μπορείς να αγοράσεις ETFs οποιαδήποτε στιγμή μέσα από τον ηλεκτρονικό σου υπολογιστή ανοίγοντας έναν επενδυτικό λογαριασμό σε κάποιον Online Broker.
 • Άμεση Ρευστοποίηση
  Μπορείς να ρευστοποιήσεις τις επενδύσεις σου οποιαδήποτε στιγμή πουλώντας τα ETFs σου στο Χρηματιστήριο.
  Όπως αντιλαμβάνεσαι, τα ETFs συμπεριφέρονται παρόμοια με τις μετοχές όσον αφορά το πόσο βολικές είναι ως προς το να τις αποκτήσεις ή να τις αποχωριστείς.

Δες παρακάτω, για παράδειγμα, την πλατφόρμα του eToro όπου θα βρεις μετοχές και ETFs να συναλλάσσονται με τον ίδιο τρόπο και στις ίδιες καρτέλες:

Ακολουθεί σύντομα το ΜΕΡΟΣ Β, που θα περιέχει πρακτικές οδηγίες και στρατηγικές επένδυσης σε ETFs.

Αν έχεις ήδη εμπειρία με ETFs ή σκέφτεσαι την επένδυση σε αυτά, θα χαρούμε να διαβάσουμε το σχόλιο σου παρακάτω.

Πηγές: athexgroup.gr, degiro.gr 

1 Comment

Η άποψη σου μετράει για εμας

Your email address will not be published.

Τελευταία νεα